Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411B (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 122
2 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411A (Thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 122
3 Điểm thi Lập trình Web lớp HOCLAI5 (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 112
4 Điểm thi Phần Mềm MNM lớp HOCLAI4 (Thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 106
5 Điểm thi TK Web-cô Mai 18/06/2017 Khoa CNTT 119
6 Điểm thi NMLT lớp CCQ1622A (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 118
7 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611D (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 105
8 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 102
9 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 101
10 Điểm thi KTMT thầy Hiệp 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 122
11 Điểm thi UML thầy Thắng 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 115
12 Điểm thi SQL server thầy Thắng 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 114
13 Kiến trúc máy tính - th. Đăng Khoa 15/06/2017 Khoa CNTT 122
14 Điểm đồ án - Thực tập tốt nghiệp T. Nhựt 14/06/2017 Khoa CNTT 118
15 Điểm học phần Trí tuệ nhân tạo Thầy Huỳnh Trọng Đức 12/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 107
16 Điểm thi môn TINNM1 (cô Cúc) 05/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 135
17 Điểm đồ án-TTTN (cô Cúc) 02/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 116
18 Điểm báo cáo DACS, DACN, TTTN Thầy Hiệp 30/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 147
19 Hệ điều hành Linux - Th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 127
20 Mạng máy tính - Th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 106
21 Quản trị Web-Mail Server - th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 99
22 Điểm thi môn Corel (C.Huyên) 25/05/2017 Thái Thị Huyên 242
23 Điểm môn Tin Đại Cương - Lớp CCQ1616A, CCQ1617F, CCQ1627A 12/02/2017 Đoàn Văn Thắng 252
24 Điểm thi môn Lập trình quản lý (T.Mạnh) 10/02/2017 Khoa CNTT 209
25 Điểm thi học phần môn Trí tuệ nhân tạo thầy Đức 19/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 279
26 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1522A (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 246
27 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511C (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 231
28 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511A (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 192
29 Điểm thi môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/01/2017 Khoa CNTT 185
30 Điểm đồ án, TTTN, Khóa Luận 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 208