Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi Mạng máy tính thầy Hiệp 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 184
2 Điểm thi HDH Thầy Đức 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 179
3 Điểm Thi môn Corel-cô Mai-update 14-1-2017 14/01/2017 Khoa CNTT 239
4 Điểm thi môn Lập trình quản lí (T. Viên) 14/01/2017 Bùi Trọng Viên 194
5 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 3 13/01/2017 Khoa CNTT 204
6 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 2 13/01/2017 Khoa CNTT 187
7 Điểm thi môn LRCĐ và Dịch Vụ mạng (Thầy Viên) 13/01/2017 Bùi Trọng Viên 163
8 Mạng máy tính - Th Đăng Khoa 13/01/2017 Khoa CNTT 197
9 SQL Server học lại T.Nhựt 11/01/2017 Khoa CNTT 171
10 T.Nhựt Điểm Thi Java 2017 11/01/2017 Khoa CNTT 147
11 Điểm thi môn CSDL(T.Mạnh) 05/01/2017 Khoa CNTT 179
12 Điểm thi nhập môn tin học (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 220
13 Điểm thi môn KTTSL (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 161
14 Điểm thi môn An Ninh Mang (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 165
15 Thầy Tài - Điểm tổng kết học kỳ 1 2016-2017 30/12/2016 Đinh Duy Tài 305
16 Điểm thi các môn: Nhập môn TH, Tin DC (Thầy Mạnh) 29/12/2016 Khoa CNTT 169
17 Điểm học phần THDC và THVP thầy Đức 27/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 156
18 Điểm đồ án chuyên nghành do T. Viên và T. Đăng Khoa hướng dẫn 27/12/2016 Bùi Trọng Viên 147
19 Điểm báo cáo đồ án Cô Cúc - Thầy Lợi 26/12/2016 Hồ Diên Lợi 181
20 Điểm Thi Thầy Nhựt môn THDC- THVP 26/12/2016 Khoa CNTT 179
21 Tin học đại cương lớp 18A và 05C thầy Hiệp 23/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 162
22 Điểm TK môn Photoshop- cô Mai 21/12/2016 Khoa CNTT 184
23 Tin học văn phòng - Th. Đăng Khoa 21/12/2016 Khoa CNTT 178
24 Cài đặt và quản trị mạng - Th. Đăng Khoa 21/12/2016 Khoa CNTT 149
25 Điểm thi môn PHOTOSHOP (C.Huyên) 21/12/2016 Thái Thị Huyên 162
26 ĐIỂM THI MÔN CÀI ĐẶT VÀ QUẢN TRỊ MẠNG & NHẬP MÔN TIN HỌC (T. VIÊN) 19/12/2016 Bùi Trọng Viên 139
27 Điểm thi môn Tin văn phòng lớp TINVP1 (cô Cúc, có bổ sung) 19/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 163
28 Điểm thi môn THĐC lớp Quản trị khách sạn A (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 136
29 Điểm thi môn THĐC lớp CCQ1622A (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 157
30 Điểm thi môn THĐC lớp CCQ1610LA (C.Huyên) 19/12/2016 Thái Thị Huyên 140