Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn 24/08/2017 Khoa CNTT 168
2 Điểm thi lớp HE1019_Thầy Sơn 24/08/2017 Khoa CNTT 164
3 Điểm thi môn Nhập môn tin học lớp HE1019 (T.Mạnh) 24/08/2017 Khoa CNTT 192
4 Điểm thi môn Tin Đại Cương (T.Mạnh) 05/07/2017 Khoa CNTT 226
5 Điểm thi môn Tin Học Đại Cương (T.Trường) 29/06/2017 Khoa CNTT 236
6 Điểm thi môn tin học văn phòng cô Huyên 29/06/2017 Thái Thị Huyên 237
7 Điểm thi môn CTDL (T.Trường) 27/06/2017 Khoa CNTT 242
8 Điểm HP Hệ điều hành & Tin đại cương ( Thầy Viên) 27/06/2017 Bùi Trọng Viên 251
9 Tin học văn phòng - Th Đăng Khoa 27/06/2017 Khoa CNTT 201
10 Điểm thi học phần THVP thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 193
11 Điểm thi TĐC, Tin VP - cô Mai 26/06/2017 Khoa CNTT 197
12 Điểm học phần THDC Thầy Hiệp 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 206
13 Điểm học phần HDH thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 187
14 Điểm học phần THDC thầy Đức 26/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 178
15 Điểm thi môn Nhập mônTH +CSDL (T.Mạnh) 25/06/2017 Khoa CNTT 178
16 Điểm thi TIN ĐẠI CƯƠNG_Thầy Sơn 25/06/2017 Khoa CNTT 197
17 Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn 24/06/2017 Khoa CNTT 172
18 điểm thi môn cơ sở dữ liệu các lớp (cô Huyen) 20/06/2017 Thái Thị Huyên 175
19 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411D (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 186
20 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411B (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 174
21 Điểm thi Chuyên đề ASP.NET lớp CCQ1411A (Thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 155
22 Điểm thi Lập trình Web lớp HOCLAI5 (thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 148
23 Điểm thi Phần Mềm MNM lớp HOCLAI4 (Thầy Lợi) 19/06/2017 Hồ Diên Lợi 148
24 Điểm thi TK Web-cô Mai 18/06/2017 Khoa CNTT 158
25 Điểm thi NMLT lớp CCQ1622A (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 168
26 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611D (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 147
27 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611B (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 142
28 Điểm thi NMLT lớp CCQ1611A (cô Cúc) 17/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 139
29 Điểm thi KTMT thầy Hiệp 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 158
30 Điểm thi UML thầy Thắng 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 159