Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi lớp TINVP1_CCQ1711A_Thay Son_13.01.2017 13/01/2018 Khoa CNTT 137
2 Điểm TK Tin Đại cương - Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 12/01/2018 Khoa CNTT 149
3 Điểm thi môn CSDL buổi tối thứ 6 (C.Huyên) 12/01/2018 Thái Thị Huyên 130
4 Điểm Lập trình Web -cô Mai 12/01/2018 Khoa CNTT 142
5 Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 152
6 Điểm thi Tin hoc_Thầy Phạm Văn Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 164
7 Điểm thi kết thúc môn Tin học (C.Huyên) 10/01/2018 Thái Thị Huyên 145
8 Điểm thi Tin học lớp CCQ1705B (cô Cúc) 10/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 133
9 Điểm thi kết thúc môn Photoshop (C.Huyên) 09/01/2018 Thái Thị Huyên 127
10 Điểm đồ án thầy Hiệp và thầy Trường 09/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 172
11 Điểm thi môn ANM (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 109
12 Điểm thi môn KTTSL (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 122
13 Điểm thi môn MMT (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 136
14 Điểm đồ án CS và CN- cô Mai 09/01/2018 Khoa CNTT 121
15 Điểm TK môn Photoshop - các lớp - cô Mai 09/01/2018 Khoa CNTT 149
16 Điểm học phần Tin học thầy Hiệp 08/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 196
17 Điểm học phần MMT Thầy Hiệp 08/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 192
18 Điểm thi các môn học kì 1 năm 17-18 do thầy Viên dạy 08/01/2018 Bùi Trọng Viên 170
19 Điểm thi NMLT lớp CCQ1711E+CCQ1722A (cô Cúc) 08/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 148
20 Điểm thi NMLT lớp CCQ1711D (cô Cúc) 08/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 120
21 Điểm thi NMLT lớp CCQ1711B (cô Cúc) 08/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 126
22 Điểm kết thúc học phần môn QTM Thầy Hiệp 07/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 183
23 CCQ1722A- Kiến trúc máy tính - th Đăng Khoa 07/01/2018 Khoa CNTT 190
24 Điểm thi môn Corel Draw (C.Huyên) 03/01/2018 Thái Thị Huyên 155
25 Điểm học phần môn THDC thầy Hiệp 01/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 206
26 Điểm đồ án Cơ sở ngành + Chuyên ngành (cô Cúc) 30/12/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 123
27 Điểm môn corel c. Huyên 29/12/2017 Thái Thị Huyên 121
28 Điểm thi lớp Thiết kế web HL- cô Mai 09/11/2017 Khoa CNTT 314
29 Điểm thi Lập trình JAVA hk3_Thầy Hán 10/09/2017 Khoa CNTT 338
30 Điểm hè Tin Học Văn Phòng T.Nhựt dạy 08/09/2017 Khoa CNTT 298