Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi SQL server thầy Thắng 15/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 151
2 Kiến trúc máy tính - th. Đăng Khoa 15/06/2017 Khoa CNTT 157
3 Điểm đồ án - Thực tập tốt nghiệp T. Nhựt 14/06/2017 Khoa CNTT 161
4 Điểm học phần Trí tuệ nhân tạo Thầy Huỳnh Trọng Đức 12/06/2017 Đặng Hồng Hiệp 141
5 Điểm thi môn TINNM1 (cô Cúc) 05/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 170
6 Điểm đồ án-TTTN (cô Cúc) 02/06/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 160
7 Điểm báo cáo DACS, DACN, TTTN Thầy Hiệp 30/05/2017 Đặng Hồng Hiệp 188
8 Hệ điều hành Linux - Th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 174
9 Mạng máy tính - Th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 144
10 Quản trị Web-Mail Server - th Đ.Khoa 27/05/2017 Khoa CNTT 145
11 Điểm môn Tin Đại Cương - Lớp CCQ1616A, CCQ1617F, CCQ1627A 12/02/2017 Đoàn Văn Thắng 291
12 Điểm thi môn Lập trình quản lý (T.Mạnh) 10/02/2017 Khoa CNTT 256
13 Điểm thi học phần môn Trí tuệ nhân tạo thầy Đức 19/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 320
14 Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1522A (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 294
15 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511C (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 274
16 Điểm thi môn KTLT của lớp CCQ1511A (cô Cúc) 19/01/2017 Nguyễn Thị Thu Cúc 234
17 Điểm thi môn Mạng Máy Tính (T.Trường) 17/01/2017 Khoa CNTT 226
18 Điểm đồ án, TTTN, Khóa Luận 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 245
19 Điểm thi Mạng máy tính thầy Hiệp 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 222
20 Điểm thi HDH Thầy Đức 15/01/2017 Đặng Hồng Hiệp 219
21 Điểm Thi môn Corel-cô Mai-update 14-1-2017 14/01/2017 Khoa CNTT 278
22 Điểm thi môn Lập trình quản lí (T. Viên) 14/01/2017 Bùi Trọng Viên 234
23 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 3 13/01/2017 Khoa CNTT 246
24 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa - Thứ 2 13/01/2017 Khoa CNTT 232
25 Điểm thi môn LRCĐ và Dịch Vụ mạng (Thầy Viên) 13/01/2017 Bùi Trọng Viên 205
26 Mạng máy tính - Th Đăng Khoa 13/01/2017 Khoa CNTT 237
27 SQL Server học lại T.Nhựt 11/01/2017 Khoa CNTT 211
28 T.Nhựt Điểm Thi Java 2017 11/01/2017 Khoa CNTT 187
29 Điểm thi môn CSDL(T.Mạnh) 05/01/2017 Khoa CNTT 218
30 Điểm thi nhập môn tin học (T.Trường) 04/01/2017 Khoa CNTT 255