Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn Tin văn phòng của lớp TINVP1 (cô Cúc) 18/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 142
2 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp CCQ1612D (cô Cúc) 16/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 160
3 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp CCQ1612A (cô Cúc) 16/12/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 169
4 Điểm Tin Đại cương- các lớp cô Mai 16/12/2016 Khoa CNTT 135
5 Điêm thi môn Cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp lớp D 14/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 160
6 Điêm thi môn Cài đặt và quản trị mạng thầy Hiệp lớp A 14/12/2016 Đặng Hồng Hiệp 153
7 Diem thi THDC_Lop CCQ1611C 13/12/2016 Khoa CNTT 145
8 Điểm thi PTTK_Lop CDLTK39A 17/11/2016 Khoa CNTT 193
9 Điểm thi các môn thầy Đức dạy hè 16/09/2016 Đặng Hồng Hiệp 275
10 Điểm đồ án học kỳ 3_2015-2016(cô Cúc) 06/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 280
11 Điểm thi môn CSDL lớp hè (T.Thắng) 05/09/2016 Đoàn Văn Thắng 253
12 Điểm thi môn NMLT lớp LOPHL17 (cô Cúc) 04/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 249
13 Điểm thi môn Tin đại cương của lớp TINDC_HE1019 (cô Cúc) 04/09/2016 Nguyễn Thị Thu Cúc 245
14 Điểm thi môn CTDL (hè)- T.Trường 03/09/2016 Khoa CNTT 204
15 Điểm thi Xử lý ảnh- cô Mai- lớp hè 01/09/2016 Khoa CNTT 192
16 Điểm thi các học phần HÈ Thầy Viên 31/08/2016 Bùi Trọng Viên 213
17 Điểm học phần tin học đại cương hè Thầy Hiệp 30/08/2016 Đặng Hồng Hiệp 204
18 Diem thi NMTH_Thay Son 30/08/2016 Khoa CNTT 214
19 Điểm thi các môn thầy Hán dạy 22/07/2016 Đặng Hồng Hiệp 334
20 Điểm thi môn CSDL (T.Thắng) 21/07/2016 Đoàn Văn Thắng 259
21 Điểm thi môn SQL Server (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 269
22 Điểm thi môn UML (T.Thắng) 19/07/2016 Đoàn Văn Thắng 274
23 TIN HỌC VĂN PHÒNG Nhóm 2. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 615
24 Điểm Tin học Đại cương nhóm 13 T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 546
25 Điểm thi SQL NHÓM 1 và Nhóm 4. T.Nhựt 05/07/2016 Khoa CNTT 528
26 Điểm thi các môn (thầy Mạnh) 05/07/2016 Khoa CNTT 694
27 Điểm thi môn CSDL Nhóm 5 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 462
28 Điểm thi môn CSDL Nhóm 3 (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 422
29 Điểm thi môn THVP (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 310
30 Điểm thi môn THDC (C.Huyên) 04/07/2016 Thái Thị Huyên 336