Chọn
Hiển thị # 
STT Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
1 Điểm thi môn ASP.NET (T.Trường) 19/01/2018 Khoa CNTT 234
2 Điểm thi môn Tin Học (T.Trường) 19/01/2018 Khoa CNTT 219
3 Điểm học phần Cấu trúc rời rạc thầy Đức 19/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 252
4 Điểm thi môn tin văn phòng (c.Quyên) 16/01/2018 Khoa CNTT 317
5 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1703D (c.Quyên) 16/01/2018 Khoa CNTT 328
6 HĐH Linux - th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 250
7 Lắp ráp cài đặt - th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 207
8 Tin học - Th Đăng Khoa 16/01/2018 Khoa CNTT 185
9 Điểm thi KTLT lớp CCQ1611B(cô Cúc) 13/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 216
10 Điểm thi KTLT lớp CCQ1611A(cô Cúc) 13/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 203
11 Điểm đồ án CS và CN (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 244
12 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1717F (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 266
13 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1717D (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 259
14 Điểm thi môn tin đại cương lớp CCQ1711D (c.Quyên) 13/01/2018 Khoa CNTT 251
15 Điểm thi kết thúc môn THVP (C.Huyên) 13/01/2018 Thái Thị Huyên 261
16 Điểm thi lớp TINVP1_CCQ1711A_Thay Son_13.01.2017 13/01/2018 Khoa CNTT 186
17 Điểm TK Tin Đại cương - Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai 12/01/2018 Khoa CNTT 190
18 Điểm thi môn CSDL buổi tối thứ 6 (C.Huyên) 12/01/2018 Thái Thị Huyên 185
19 Điểm Lập trình Web -cô Mai 12/01/2018 Khoa CNTT 188
20 Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 196
21 Điểm thi Tin hoc_Thầy Phạm Văn Sơn 11/01/2018 Khoa CNTT 213
22 Điểm thi kết thúc môn Tin học (C.Huyên) 10/01/2018 Thái Thị Huyên 184
23 Điểm thi Tin học lớp CCQ1705B (cô Cúc) 10/01/2018 Nguyễn Thị Thu Cúc 170
24 Điểm thi kết thúc môn Photoshop (C.Huyên) 09/01/2018 Thái Thị Huyên 162
25 Điểm đồ án thầy Hiệp và thầy Trường 09/01/2018 Đặng Hồng Hiệp 242
26 Điểm thi môn ANM (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 157
27 Điểm thi môn KTTSL (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 166
28 Điểm thi môn MMT (T.Trường) 09/01/2018 Khoa CNTT 185
29 Điểm đồ án CS và CN- cô Mai 09/01/2018 Khoa CNTT 166
30 Điểm TK môn Photoshop - các lớp - cô Mai 09/01/2018 Khoa CNTT 194