điểm thi môn cơ sở dữ liệu các lớp (cô Huyen)

Sinh viên thắc mắc về Điểm gui mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Trước 26/06/2017. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin IMG_0646.JPG về máy tínhIMG_0646.JPG409 lần tải
Tải tập tin IMG_0647.JPG về máy tínhIMG_0647.JPG316 lần tải
Tải tập tin IMG_0648.JPG về máy tínhIMG_0648.JPG346 lần tải
Tải tập tin IMG_0649.JPG về máy tínhIMG_0649.JPG304 lần tải
Tải tập tin IMG_0650.JPG về máy tínhIMG_0650.JPG326 lần tải
Tải tập tin IMG_0651.JPG về máy tínhIMG_0651.JPG301 lần tải
Tải tập tin IMG_0652.JPG về máy tínhIMG_0652.JPG329 lần tải
Tải tập tin IMG_0653.JPG về máy tínhIMG_0653.JPG268 lần tải
Tải tập tin IMG_0654.JPG về máy tínhIMG_0654.JPG281 lần tải
Tải tập tin IMG_0655.JPG về máy tínhIMG_0655.JPG281 lần tải
Tải tập tin IMG_0656.JPG về máy tínhIMG_0656.JPG284 lần tải