điểm thi môn cơ sở dữ liệu các lớp (cô Huyen)

Sinh viên thắc mắc về Điểm gui mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Trước 26/06/2017. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin IMG_0646.JPG về máy tínhIMG_0646.JPG340 lần tải
Tải tập tin IMG_0647.JPG về máy tínhIMG_0647.JPG259 lần tải
Tải tập tin IMG_0648.JPG về máy tínhIMG_0648.JPG289 lần tải
Tải tập tin IMG_0649.JPG về máy tínhIMG_0649.JPG224 lần tải
Tải tập tin IMG_0650.JPG về máy tínhIMG_0650.JPG263 lần tải
Tải tập tin IMG_0651.JPG về máy tínhIMG_0651.JPG225 lần tải
Tải tập tin IMG_0652.JPG về máy tínhIMG_0652.JPG271 lần tải
Tải tập tin IMG_0653.JPG về máy tínhIMG_0653.JPG210 lần tải
Tải tập tin IMG_0654.JPG về máy tínhIMG_0654.JPG221 lần tải
Tải tập tin IMG_0655.JPG về máy tínhIMG_0655.JPG223 lần tải
Tải tập tin IMG_0656.JPG về máy tínhIMG_0656.JPG224 lần tải