Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn

Đề nghị các em SV xem kỹ điểm thi và điểm quá trình trong

các files đính kèm. Nếu có khiếu lại thì gửi vào email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. cho giảng viên trước ngày 05/07/2017.

Mọi khiếu lại sau thời hạn trên GV sẽ không giải quyết.

Ngày đăng: 24/06/2017

Phạm Văn Sơn

 

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CCQ1411A.1.jpg về máy tínhCCQ1411A.1.jpg265 lần tải
Tải tập tin CCQ1411A.2.jpg về máy tínhCCQ1411A.2.jpg199 lần tải
Tải tập tin CCQ1411A.3.jpg về máy tínhCCQ1411A.3.jpg149 lần tải
Tải tập tin CCQ1411B.1.jpg về máy tínhCCQ1411B.1.jpg221 lần tải
Tải tập tin CCQ1411B.2.jpg về máy tínhCCQ1411B.2.jpg178 lần tải
Tải tập tin KTPM_ lop Sang T3_Chieu T5.pdf về máy tínhKTPM_ lop Sang T3_Chieu T5.pdf285 lần tải
Tải tập tin KTPM_lop Sang T2_Chieu T7.pdf về máy tínhKTPM_lop Sang T2_Chieu T7.pdf162 lần tải