Điểm thi TĐC, Tin VP - cô Mai

Sinh viên thắc mắc điểm thi gửi mail  vào This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , hạn chót ngày 3/7/2017.

 

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin chieu6-1.jpg về máy tínhchieu6-1.jpg198 lần tải
Tải tập tin chieu6-2.jpg về máy tínhchieu6-2.jpg180 lần tải
Tải tập tin chieu6-3.jpg về máy tínhchieu6-3.jpg160 lần tải
Tải tập tin chieu6-4.jpg về máy tínhchieu6-4.jpg142 lần tải
Tải tập tin sang3-1.jpg về máy tínhsang3-1.jpg147 lần tải
Tải tập tin sang3-2.jpg về máy tínhsang3-2.jpg165 lần tải
Tải tập tin sang3-3.jpg về máy tínhsang3-3.jpg144 lần tải
Tải tập tin sang3-4.jpg về máy tínhsang3-4.jpg142 lần tải
Tải tập tin TINVP-SANG6.pdf về máy tínhTINVP-SANG6.pdf196 lần tải