Điểm thi TĐC, Tin VP - cô Mai

Sinh viên thắc mắc điểm thi gửi mail  vào This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , hạn chót ngày 3/7/2017.

 

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin chieu6-1.jpg về máy tínhchieu6-1.jpg173 lần tải
Tải tập tin chieu6-2.jpg về máy tínhchieu6-2.jpg154 lần tải
Tải tập tin chieu6-3.jpg về máy tínhchieu6-3.jpg137 lần tải
Tải tập tin chieu6-4.jpg về máy tínhchieu6-4.jpg120 lần tải
Tải tập tin sang3-1.jpg về máy tínhsang3-1.jpg125 lần tải
Tải tập tin sang3-2.jpg về máy tínhsang3-2.jpg141 lần tải
Tải tập tin sang3-3.jpg về máy tínhsang3-3.jpg124 lần tải
Tải tập tin sang3-4.jpg về máy tínhsang3-4.jpg118 lần tải
Tải tập tin TINVP-SANG6.pdf về máy tínhTINVP-SANG6.pdf162 lần tải