Điểm thi môn tin học văn phòng cô Huyên

sinh viên thắc mắc về điểm gửi mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Trước ngày 02/07/2017 sau ngày này Cô không giải quyết mọi thắc mắc về điểm

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin IMG_0839.JPG về máy tínhIMG_0839.JPG233 lần tải
Tải tập tin IMG_0840.JPG về máy tínhIMG_0840.JPG176 lần tải
Tải tập tin IMG_0841.JPG về máy tínhIMG_0841.JPG160 lần tải