Điểm thi Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn

Đề nghị SV xem kỹ điểm thi.

Nếu có khiếu lại thì phản hồi cho GV

trước ngày 05/09/2017. Mọi khiếu lại

sau thời hạn trên GV sẽ không giải quyết.

Ngày đăng tin: 24/08/2017.

Phạm Văn Sơn

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin KTPM_HOC LAI.jpg về máy tínhKTPM_HOC LAI.jpg309 lần tải
Tải tập tin KTPM_LOP HE.pdf về máy tínhKTPM_LOP HE.pdf332 lần tải