Điểm môn corel c. Huyên

sinh viên nào chưa ký tên   Sáng ngay 4/1 lên phòng  d2-12 ký tên. Sv Thắc mắc về Điểm liên hệ Mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Trước ngày 01/01/2018. Sau nhảy này cô không giải quyết

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin IMG_1394.JPG về máy tínhIMG_1394.JPG474 lần tải
Tải tập tin IMG_1395.JPG về máy tínhIMG_1395.JPG324 lần tải
Tải tập tin IMG_1396.JPG về máy tínhIMG_1396.JPG299 lần tải
Tải tập tin IMG_1397.JPG về máy tínhIMG_1397.JPG311 lần tải