Điểm thi NMLT lớp CCQ1711B (cô Cúc)

Điểm thi NMLT của lớp CCQ1711B do cô Cúc giảng dạy.

Mọi thắc mắc về điểm thi gặp trực tiếp giáo viên giảng dạy tại:

- Phòng D101 (từ 14g30 đến 15g30 thứ tư ngày 10/01/2018)

- Phòng D211 (từ 17g00 đến 17g45 thứ năm ngày 11/01/2018).

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin DSC_1440.JPG về máy tínhDSC_1440.JPG310 lần tải
Tải tập tin DSC_1441.JPG về máy tínhDSC_1441.JPG281 lần tải
Tải tập tin DSC_1442.JPG về máy tínhDSC_1442.JPG287 lần tải
Tải tập tin DSC_1443.JPG về máy tínhDSC_1443.JPG279 lần tải
Tải tập tin NMLT_CCQ1711B_sáng 2_S5.pdf về máy tínhNMLT_CCQ1711B_sáng 2_S5.pdf404 lần tải