Điểm thi NMLT lớp CCQ1711D (cô Cúc)

Điểm thi NMLT của lớp CCQ1711D do cô Cúc giảng dạy.

Mọi thắc mắc về điểm thi gặp trực tiếp giáo viên giảng dạy tại:

- Phòng D101 (từ 14g30 đến 15g30 thứ tư ngày 10/01/2018)

- Phòng D211 (từ 17g00 đến 17g45 thứ năm ngày 11/01/2018).

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin DSC_1444.JPG về máy tínhDSC_1444.JPG124 lần tải
Tải tập tin DSC_1445.JPG về máy tínhDSC_1445.JPG92 lần tải
Tải tập tin DSC_1446.JPG về máy tínhDSC_1446.JPG58 lần tải
Tải tập tin DSC_1447.JPG về máy tínhDSC_1447.JPG68 lần tải
Tải tập tin NMLT_CCQ1711D_chiều T4_S6.pdf về máy tínhNMLT_CCQ1711D_chiều T4_S6.pdf158 lần tải