Điểm thi NMLT lớp CCQ1711E+CCQ1722A (cô Cúc)

Điểm thi NMLT của lớp CCQ1711E+CCQ1722A do cô Cúc giảng dạy.

Mọi thắc mắc về điểm thi gặp trực tiếp giáo viên giảng dạy tại:

- Phòng D101 (từ 14g30 đến 15g30 thứ tư ngày 10/01/2018)

- Phòng D211 (từ 17g00 đến 17g45 thứ năm ngày 11/01/2018).

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin DSC_1448.JPG về máy tínhDSC_1448.JPG251 lần tải
Tải tập tin DSC_1449.JPG về máy tínhDSC_1449.JPG144 lần tải
Tải tập tin DSC_1450.JPG về máy tínhDSC_1450.JPG122 lần tải
Tải tập tin DSC_1451.JPG về máy tínhDSC_1451.JPG112 lần tải
Tải tập tin DSC_1452.JPG về máy tínhDSC_1452.JPG115 lần tải
Tải tập tin DSC_1453.JPG về máy tínhDSC_1453.JPG103 lần tải
Tải tập tin DSC_1454.JPG về máy tínhDSC_1454.JPG106 lần tải
Tải tập tin DSC_1455.JPG về máy tínhDSC_1455.JPG110 lần tải
Tải tập tin DSC_1456.JPG về máy tínhDSC_1456.JPG120 lần tải
Tải tập tin NMLT_CCQ1722A_S2_C5_mới nhất.pdf về máy tínhNMLT_CCQ1722A_S2_C5_mới nhất.pdf427 lần tải