Điểm TK môn Photoshop - các lớp - cô Mai

SV xem kỹ điểm phần số và phần tô. Phản hồi về điểm thi gửi vào mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Hạn chót 11/1/2018.