Điểm thi kết thúc môn Tin học (C.Huyên)

SV thắc mắc về điểm gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin DiemthiTinhoc.pdf về máy tínhDiemthiTinhoc.pdf335 lần tải