Điểm thi Tin hoc_Thầy Phạm Văn Sơn

Đề nghị Sinh viên xem kỹ điểm thi và nếu có khiếu lại gì thì phản hồi cho GV

đến hết ngày 18/01/2018. Sau thời hạn trên, mọi khiếu lại GV sẽ không giải quyết.

Ngày đăng tin: 11/01/2018

GV Phạm Văn Sơn

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CCQ1717A (1).jpg về máy tínhCCQ1717A (1).jpg302 lần tải
Tải tập tin CCQ1717A (2).jpg về máy tínhCCQ1717A (2).jpg168 lần tải
Tải tập tin CCQ1717A (3).jpg về máy tínhCCQ1717A (3).jpg112 lần tải
Tải tập tin CCQ1717A (4).jpg về máy tínhCCQ1717A (4).jpg108 lần tải
Tải tập tin CCQ1717C (1).jpg về máy tínhCCQ1717C (1).jpg107 lần tải
Tải tập tin CCQ1717C (2).jpg về máy tínhCCQ1717C (2).jpg99 lần tải
Tải tập tin CCQ1717C (3).jpg về máy tínhCCQ1717C (3).jpg90 lần tải
Tải tập tin CCQ1717C (4).jpg về máy tínhCCQ1717C (4).jpg105 lần tải