Điểm thi Tin hoc_Thầy Phạm Văn Sơn

Đề nghị Sinh viên xem kỹ điểm thi và nếu có khiếu lại gì thì phản hồi cho GV

đến hết ngày 18/01/2018. Sau thời hạn trên, mọi khiếu lại GV sẽ không giải quyết.

Ngày đăng tin: 11/01/2018

GV Phạm Văn Sơn

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CCQ1717A (1).jpg về máy tínhCCQ1717A (1).jpg439 lần tải
Tải tập tin CCQ1717A (2).jpg về máy tínhCCQ1717A (2).jpg312 lần tải
Tải tập tin CCQ1717A (3).jpg về máy tínhCCQ1717A (3).jpg249 lần tải
Tải tập tin CCQ1717A (4).jpg về máy tínhCCQ1717A (4).jpg245 lần tải
Tải tập tin CCQ1717C (1).jpg về máy tínhCCQ1717C (1).jpg245 lần tải
Tải tập tin CCQ1717C (2).jpg về máy tínhCCQ1717C (2).jpg233 lần tải
Tải tập tin CCQ1717C (3).jpg về máy tínhCCQ1717C (3).jpg221 lần tải
Tải tập tin CCQ1717C (4).jpg về máy tínhCCQ1717C (4).jpg240 lần tải