Điểm thi Tin hoc_Thầy Sơn

Đề nghị Sinh viên xem kỹ điểm thi và nếu có khiếu lại gì thì phản hồi cho GV đến hết ngày 18/01/2018. Sau thời hạn trên, mọi khiếu lại GV sẽ không giải quyết.

Ngày đăng tin: 11/01/2018

GV Phạm Văn Sơn

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CCQ1717A.pdf về máy tínhCCQ1717A.pdf290 lần tải
Tải tập tin CCQ1717C.pdf về máy tínhCCQ1717C.pdf170 lần tải