Điểm TK Tin Đại cương - Lớp CCQ1711E, CCQ1722A- Cô Mai

ưu ý:

SV đọc kỹ điểm cả hai phần số và tô.

SV có thắc mắc điểm thi  gửi mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Hạn chót: 16/1/2018