Điểm thi lớp TINVP1_CCQ1711A_Thay Son_13.01.2017

Đề nghị Sinh viên xem kỹ điểm thi và nếu có khiếu lại gì thì phản hồi cho GV đến hết ngày 20/01/2018. Sau thời hạn trên, mọi khiếu lại GV sẽ không giải quyết.

Ngày đăng tin: 13/01/2018

GV Phạm Văn Sơn

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CCQ1711A.pdf về máy tínhCCQ1711A.pdf452 lần tải
Tải tập tin TINVP1.pdf về máy tínhTINVP1.pdf327 lần tải