Điểm Thi Môn Xử lý ảnh PS- cô Mai (6/5)

SV Thắc mắc điểm thi gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày thứ 6 (11/5). Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc.