Điểm thi tin học_Thầy Sơn_12.05.2018

SV xem kỹ các cột điểm, nếu có khiếu lại gì

thì phản hồi cho GV trước ngày 19/05/2018.

Mọi khiếu lại sau thời hạn trên GV sẽ không giải quyết.

Ngày đăng tin: 12/05/2018

GV Pham Van Son

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin trang 1.pdf về máy tínhtrang 1.pdf239 lần tải
Tải tập tin trang 2.pdf về máy tínhtrang 2.pdf155 lần tải
Tải tập tin trang 3.pdf về máy tínhtrang 3.pdf124 lần tải