Điểm thi môn Kiểm Thử Phần Mềm_Thầy Sơn

Để nghị SV xem kỹ các cột điểm và nếu có khiếu lại thì phản hồi cho

GV trước ngày 23/06/2018. Sau thời hạn trên GV không giải quyết.

Ngày đăng tin: 16/06/2018

GV Phạm Văn Sơn

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin Diem thi_KTPM_CCQ1511A.pdf về máy tínhDiem thi_KTPM_CCQ1511A.pdf329 lần tải
Tải tập tin Diem thi_KTPM_CCQ1511B.pdf về máy tínhDiem thi_KTPM_CCQ1511B.pdf291 lần tải