Điểm thi môn UML_Thầy Sơn

Đề nghị SV xem kỹ các cột điểm và nếu có khiếu lại

thì phản hồi cho GV trước ngày 26/06/2018.

Sau thời hạn trên GV sẽ không giải quyết.

Ngày đăng tin: 19/06/2018

GV Phạm Văn Sơn

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin Diem thi_UML_CCQ1611A.pdf về máy tínhDiem thi_UML_CCQ1611A.pdf255 lần tải
Tải tập tin Diem thi_UML_CCQ1611B.pdf về máy tínhDiem thi_UML_CCQ1611B.pdf261 lần tải
Tải tập tin Diem thi_UML_CCQ1611C.pdf về máy tínhDiem thi_UML_CCQ1611C.pdf209 lần tải