Điểm KTHP môn Corel sáng T2(C.Huyên)

Sinh viên thắc mắc điểm thi gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 27/06/2018, sau ngày này cô không giải quyết bất kỳ thắc mắc về điểm.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin COREL_SANG2_D206_CO HUYEN.pdf về máy tínhCOREL_SANG2_D206_CO HUYEN.pdf276 lần tải