Điểm KTHP môn Corel (C.Quyên)

Sinh viên thắc mắc điểm thi gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 27/06/2018, sau ngày này cô không giải quyết bất kỳ thắc mắc về điểm.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CORELQUYEN_.pdf về máy tínhCORELQUYEN_.pdf232 lần tải