Điểm KTHP THVP CHIỀU T4(C.Huyên)

Sinh viên thắc mắc điểm thi gửi mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 27/06/2018. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc./.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin THVP_CHIEU4_D213.pdf về máy tínhTHVP_CHIEU4_D213.pdf339 lần tải