Điểm KTHP THVP CHIỀU T6 NHÓM 2(C.Huyên)

Sinh viên thắc mắc điểm thi gửi mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 27/06/2018. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc./.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin THVP_CHIEU6_D206_NHOM 2.pdf về máy tínhTHVP_CHIEU6_D206_NHOM 2.pdf252 lần tải