Điểm thi KTHP các lớp môn CSDL (c. Huyên)

Sinh viên thắc mắc về điểm gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 27/06/2018. Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc./.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CSDL_CHIEU5_CHIEU2_D739.pdf về máy tínhCSDL_CHIEU5_CHIEU2_D739.pdf419 lần tải
Tải tập tin CSDL_CHIEU5_SANG7_D529.pdf về máy tínhCSDL_CHIEU5_SANG7_D529.pdf345 lần tải
Tải tập tin CSDL_SANG4_SANG6_A506.pdf về máy tínhCSDL_SANG4_SANG6_A506.pdf357 lần tải