Điểm thi tin học lớp TINDC2_Thầy Sơn_25.06.2018

Do có một số nhầm lẫn trong qua trình nhập liệu vì vậy

điểm quá trình mà thầy đăng hôm trước có một số bạn bị sai, hôm nay

khi chấm bài thì và vô điểm Thầy đã kiểm tra lại và cập nhật chính xác.

Thành thật xin lối các em về sự cố này.

Đề nghị các em tải file và xem kỹ các cột điểm, nếu có khiếu lại thì phản hồi cho thầy

trước ngay 02/07/2018.

Ngày đăng tin: 25/06/2018

GV Phạm Văn Sơn

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin TINDC2.1.jpg về máy tínhTINDC2.1.jpg305 lần tải
Tải tập tin TINDC2.2.jpg về máy tínhTINDC2.2.jpg214 lần tải
Tải tập tin TINDC2.3.jpg về máy tínhTINDC2.3.jpg160 lần tải