Tin học văn phòng th Đăng Khoa - hk hè

Điểm thi Tin học văn phòng học kỳ hè: 02 lớp TA CLC và lớp hỗn hợp

Sinh viên xem kỹ cả phần điểm số và điểm tô

Update:

Nguyễn Minh Khôi: 1.1 - 9.0 - 5.9

Vũ Nguyễn Phượng Nhi: 5.6 - 5.5 - 5.5

Huỳnh Thị Yến Phượng: 7.3 - 9.0 -8.3