Điểm thi TINDC&TINVP_Thầy Sơn_30.08.2018

Đề nghị SV xem kỹ các cột điểm và nếu có thắc mắc gì thì 

phản hồi cho GV trước ngày 09/09/2018. 

Sau thời hạn trên, mọi thắc mắc GV không giải quyết.

Ngày đăng tin: 30/08/2018

GV Phạm Văn Sơn

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin TINDC1_T35.pdf về máy tínhTINDC1_T35.pdf402 lần tải
Tải tập tin TINDC1_T57.pdf về máy tínhTINDC1_T57.pdf306 lần tải
Tải tập tin TINVP_T46.pdf về máy tínhTINVP_T46.pdf311 lần tải