Điểm thi PTTK +Đồ án cơ sở ngành_ Thầy Sơn_08.09.2018

- Đề nghị SV xem kỹ điểm và nếu có thắc mắc 

thì phản hồi cho GV trước ngày 15/09/2018.

Sau thời hạn trên, GV không giải quyết.

- SV liên hệ với cô Xim hoặc GV để ký tên vào Danh sách thi.

 

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin DIEM DO AN CO SO NGANH.pdf về máy tínhDIEM DO AN CO SO NGANH.pdf263 lần tải
Tải tập tin PTTK_T46.pdf về máy tínhPTTK_T46.pdf280 lần tải