Điểm Tổng kết môn TKWEB- chiều T5- Cô Mai

SV thắc mắc điểm TK gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Hạn chót: 9/1/2019.  Sau ngày này cô không giải đáp mọi thắc mắc

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin 18h15_D206_34SV.pdf về máy tính18h15_D206_34SV.pdf277 lần tải
Tải tập tin tongketwebc5.pdf về máy tínhtongketwebc5.pdf330 lần tải