Điểm thi THVP &TINDC các lớp Thầy Sơn

Đề nghị các em xem kỹ các cột điểm.

Nếu có khiếu lại thì phản hồi cho GV trước ngày 19/01/2019.

Sau thời hạn trên, GV không giải quyết khiếu lại.

Ngày đăng: 11/01/2019

GV Phạm Văn Sơn

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CCQ1805B_CHIEU THU 3_NHOM 1 VA 2.pdf về máy tínhCCQ1805B_CHIEU THU 3_NHOM 1 VA 2.pdf385 lần tải
Tải tập tin TIN VP_CHIEU THU 5_NHOM 2.pdf về máy tínhTIN VP_CHIEU THU 5_NHOM 2.pdf454 lần tải
Tải tập tin TINDC_SANG THU 3_NHOM 2.pdf về máy tínhTINDC_SANG THU 3_NHOM 2.pdf556 lần tải
Tải tập tin TINVP_THU 2_NHOM 2.pdf về máy tínhTINVP_THU 2_NHOM 2.pdf412 lần tải