Điểm TK môn TIn VP - nhóm 3- cô Mai

Sinh viên xem điểm cả hai phần số và chữ.  

Sinh viên thắc mắc về điểm quá trình gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Hạn chót : 19/05/2019. 

Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc.

korean porn tube
indonesia porn movies
gangbang sex video eniporn.com
hd german sex film