Điểm TK các lớp Xử lý ảnh N1-N3 và TKWeb- cô Mai ngày14-5

Sinh viên xem điểm cả hai phần số và chữ.  

Sinh viên thắc mắc về điểm quá trình gửi mail về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Hạn chót : 19/05/2019. 

Sau ngày này cô không giải quyết mọi thắc mắc.