Điểm KTHP Photoshop sáng_chiều thứ 5(C.Huyên)

Điểm thi KTHP 2 lớp photoshop.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin PTS_C5_D1.pdf về máy tínhPTS_C5_D1.pdf331 lần tải
Tải tập tin PTS_S5_D1.pdf về máy tínhPTS_S5_D1.pdf287 lần tải