Điểm thi THVP Sáng Thứ 2 T.Nhựt dạy

Vào links để xem điểm thi tin học văn phòng sáng thứ 2 Thầy Nhựt dạy

https://photos.app.goo.gl/fgxX1Cx4jVFemo1UA

Mọi thắc mắc các em gặp Thầy tại trường phòng D206 Sáng Thứ 2 4 6 hàng tuần tại trường.