Điểm Kiến trúc máy (Thầy Viên dạy)

Các em xem file đính kèm (cả 3 lớp)

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin ktmt.pdf về máy tínhktmt.pdf866 lần tải