Điểm thi CSDL lớp CCQ1811B (cô Cúc)

Điểm thi CSDL của lớp CCQ1811B do cô Cúc giảng dạy.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp với giảng viên trong vòng 1 tuần kể từ ngày đăng điểm.

Sau thời gian này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin CCQ1811B.pdf về máy tínhCCQ1811B.pdf298 lần tải