Điểm thi môn KTLT lớp CCQ1811A_B (cô Cúc)

Điểm thi môn KTLT của các lớp CCQ1811A, CCQ1811B (đợt 1 + đợt 2) do cô Cúc giảng dạy.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên giảng dạy từ ngày đăng điểm đến hết ngày 09/07/2019.

Sau thời gian này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Tập tin đính kèm:
Tải tập tin KTLT.pdf về máy tínhKTLT.pdf996 lần tải