Điểm Hệ Quản Trị SQL Server Hè T.Nhựt dạy

Điểm thi xem tại đây.

https://photos.app.goo.gl/kisMueh9wdzggR4C9

Mọi thắc mắc gởi mail cho thầy qua địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Thầy Nhựt