Điểm TK Tin học nhóm 1-Sáng T3-cô Mai

Sinh viên xem điểm cả 2 phần số và chữ 

Mọi thắc mắc liên hệ với giáo viên giảng dạy qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Hạn chót 15-1-2020, sau thời gian này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.
http://www.mediafire.com/file/qk4we27cb6oypmr/tinhocnhom1_capnhat.pdf/file