Chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin

05-08-2020 Người Quản Lý

I. Thông tin về ngành

Tên ngành: Công Nghệ Thông Tin

Mã ngành, nghề: 6480201

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trình độ tương đương

Thời gian đào tạo: 3 năm

II. Mục tiêu đào tạo

1. Mục tiêu chung

Đạo tạo Cử nhân Cao đẳng Công nghệ thông tin (CNTT):

Có kiến thức và kỹ năng thiết kế và phát triển ứng dụng Web, phát triển phần mềm ứng dụng. Ngoài ra, chương trình còn chú trọng phát triển kỹ năng thiết kế đồ họa, kỹ năng quản trị Web, kỹ năng kiểm thử phần mềm (tester), kỹ năng khắc phục sự cố máy tính, mạng máy tính.

Có trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh tương đương trình độ B quốc gia hoặc Tiếng Nhật tương đương N5; Ngoài ra, sinh viên còn được phát triển kỹ năng mềm để có thể thích ứng nhanh và hiệu quả với môi trường làm việc chuyên nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

– Có kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng và ngôn ngữ lập trình.

– Trình bày được các chức năng trên Photoshop và Corel Draw, phân tích được mẫu thiết kế 2D.

– Đọc hiểu, diễn giải và phân tích được một đoạn mã, chương trình cụ thể.

– Phân tích được một yêu cầu truy vấn từ một cơ sở dữ liệu cụ thể.

– Trình bày được các bước phân tích và thiết kế một cơ sở dữ liệu, một hệ thống các lớp đối tượng và giao diện của một phần mềm cụ thể.

– Hiểu rõ ngôn ngữ lập trình (C/C++, C#, PHP) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server, MySQL).

– Biết cách phân tích và nhận diện các loại lỗi, hiểu rõ các nguyên lý, chiến lược kiểm thử một phần mềm.

– Hiểu được các phương pháp biểu diễn tri thức trên máy tính, quy trình phát triển các ứng dụng thông minh.

– Có kiến thức cơ bản về ngoại ngữ (Anh/Nhật).

– Có đủ kiến thức học liên thông lên bậc Đại học.

– Sử dụng thành thạo Internet, các phần mềm ứng dụng văn phòng, các ứng dụng đồ họa trong học tập và làm việc.

– Lắp ráp và cài đặt máy tính, mạng máy tính cho một đơn vị cụ thể.

– Vận dụng kiến thức về lập trình để giải quyết các bài toán lập trình cơ bản; Áp dụng được mô hình ba lớp và tham gia nhóm triển phần mềm ứng dụng tại một đơn vị cụ thể.

– Thiết kế, xây dựng và phát triển một ứng dụng Web trên nền một framework có sẵn.

– Tạo, lập kế hoạch xây dựng chương trình kiểm thử một phần mềm.

– Giao tiếp được tiếng Anh hoặc tiếng Nhật trình độ cơ bản, đọc và hiểu được các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành CNTT; Vận dụng được những kỹ năng mềm cơ bản, kỹ năng tư duy logic phục vụ trong công việc, học tập và nghiên cứu.

– Phân tích các kỹ thuật tấn công, phòng chống các lỗ hổng của hệ thống máy tính và một số kỹ thuật bảo mật về web server, mail server (học phần Bảo mật Internet).

– Vận dụng ngôn ngữ Javascript để phát triển ứng dụng Web (học phần Chuyên đề Javascript).

– Phát triển một Website từ một framework (CodeIgniter, Laravel – học phần Chuyên đề ứng dụng Web) hoặc từ mã nguồn mở (Joomla, WordPress – học phần phần mềm mã nguồn mở).

– Lập kế hoạch kiểm thử, thiết kế các ca kiểm thử và sử dụng được các phần mềm kiểm thử.

– Phát triển được một ứng dụng trên thiết bị dị động thông minh (học phần Lập trình Android hay Lập trình IOS).

III. Vị trí làm việc

– Nhân viên xây dựng và phát triển ứng dụng Web.

– Nhân viên phát triển ứng dụng phần mềm.

– Ngoài ra, sinh viên có thể tự nghiên cứu, tự bổ sung kiến thức và kỹ năng để phát triển nghề nghiệp tại các vị trí như: nhân viên thiết kế đồ họa, nhân viên quản trị Web, nhân viên kiểm thử phần mềm, nhân viên quản trị mạng, nhân viên kỹ thuật, nhân viên marketting các sản phẩm CNTT (SEO).

– Học liên thông lên Đại học cùng chuyên ngành đào tạo.

– Trưởng nhóm phát triển ứng dụng Web.

– Trưởng nhóm phát triển ứng dụng phần mềm.

– Tạo lập doanh nghiệp, phát triển độc lập.

Bài viết khác