Đội ngũ nhân sự

Khoa Công Nghệ Thông Tin được thành lập từ 10/12/ 2001, hiện tại khoa có 18 giảng viên và 1 giáo vụ khoa

1 Huỳnh Trọng Đức
Huỳnh Trọng Đức

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị: Thạc sỹ

E-mail: huynhduc68@yahoo.com

Số điện thoại:

Những môn học có thể đảm nhận: Tin học, Trí tuệ nhân tạo, Cơ sở dữ liệu, Phân tích thiết kế hệ thống, Hệ điều hành,…

2 Hoàng Trọng Thạch
Hoàng Trọng Thạch

Chức vụ: Phó khoa

Học vị: Thạc sỹ

Những môn học có thể đảm nhận: Tin học, Nhập môn lập trình, Kỹ thuật lập trình, …..

3 Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa

Chức vụ: Giảng viên, Tổ trưởng bộ môn phần mềm

Học vị: Thạc sỹ

E-mail: khoaat@gmail.com

Số điện thoại: 0909.497.446

Facebook: Gia Sự

Website: http://khoaat.fit-hitu.edu.vn/

Những môn học tham gia giảng dạy: Tin học, Cấu trúc dữ liệu & giải thuật, Kỹ thuật lập trình, Nhập môn lập trình, Lập trình hướng đối tượng (C++), …

4 Nguyễn Thị Thu Cúc
Nguyễn Thị Thu Cúc

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

E-mail: cuc0208@fit-hitu.edu.vn

Những môn học có thể đảm nhận: Tin học, Cơ sở dữ liệu, Nhập môn lập trình, Kỹ thuật lập trình, …

5 Chu Thị Mai
Chu Thị Mai

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

E-mail: ctmai@fit-hitu.edu.vn

Số điện thoại: 0938.136.380

Website: http://ctmai.fit-hitu.edu.vn/

Những môn học có thể đảm nhận: Tin học, Thiết kế web, Photoshop, Corel Draw,  …..

6 Phạm Văn Sơn
Phạm Văn Sơn

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Cử nhân Tin học, Cử nhân Kinh tế, ThS.QTKD.

E-mail: sonteic@yahoo.com.vn

Kênh youtube: https://www.youtube.com/c/SONPVOFFICIAL

Những môn học có thể đảm nhận:  Phân tích thiết kế hệ thống, Kiểm thử phần mềm, Tin học,…

7 Trương Quang Mạnh
Trương Quang Mạnh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Cử nhân

E-mail: truongquangmanh@gmail.com

Số điện thoại: 096.250.4976

8 Hồ Diên Lợi
Hồ Diên Lợi

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

E-mail: hodienloi@hitu.edu.vn

Số điện thoại: 0987.093.579

Website: http://dienloi.com

Những môn học có thể giảng dạy: Tin học, Mã nguồn mở, Thiết kế Web, Lập trình web,Lập trình ASP.NET(MVC), Lập trình Windows Form, Lập trình Android,…

9 Nguyễn Thái Khánh Quyên
Nguyễn Thái Khánh Quyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

E-mail: ntkhanhquyen@gmail.com

Số điện thoại: 0905.462.037

Những môn học có thể đảm nhận: Tin học, Photoshop, + Lập trình web + Thiết kế web+ …

10 Bùi Trọng Viên
Bùi Trọng Viên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ – Ngành: Hệ thống thông tin

E-mail: trongvien@fit-hitu.edu.vn

Số điện thoại: 097.3333.184

Website: Trongvien.com

Những môn có thể giảng dạy: + Mạng máy tính + Cài đặt và quản trị mạng + Quản trị mạng nâng cao + Hệ điều hành + Kiến trúc máy tính + Lập trình quản lí + Hệ điều hành Linux …

11 Nguyễn Xuân Nhựt
Nguyễn Xuân Nhựt

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

E-mail: nxnhut@gmail.com

Số điện thoại: 098.69.79.721

Những môn học có thể giảng dạy: Tin học, Nhập môn lập trình, Kỹ thuật lập trình,  Lập trình Java…

12 Nguyễn Anh Tú
Nguyễn Anh Tú

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

E-mail: info@nguyenanhtu.com

Số điện thoại: 0902.88.00.88

Website: http://www.nguyenanhtu.com

Những môn có thể giảng dạy: Tin học, Lập trình hướng đối tượng, Lập trình Android, Lập trình Java,..

13 Thái Thị Huyên
Thái Thị Huyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

E-mail: thaihuyen@fit-hitu.edu.vn

Những môn có thể giảng dạy: Tin học, Cơ sở dữ liệu, Photoshop, Corel Draw,…

14 Đặng Hồng Hiệp
Đặng Hồng Hiệp

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

E-mail: honghiepit@gmail.com

Số đện thoại: 0938.39.06.39

15 Nguyễn Minh Trường
Nguyễn Minh Trường

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

E-mail: truongnguyen@hitu.edu.vn

16 Lê Thị Tố Thi
Lê Thị Tố Thi

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

E-mail: lethitothi@hitu.edu.vn

Những môn có thể giảng dạy: Tin học, Corel Draw, Photoshop,…

17 Vũ Thị Hường
Vũ Thị Hường

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

E-mail: vuhuong.dl08@gmail.com

Những môn có thể giảng dạy: Tin học, Mạng máy tính, Quản trị mạng, Cấu hình và quản trị thiết bị mạng

18 Trần Thị Xim
Trần Thị Xim

Chức vụ: Giáo vụ khoa

Học vị: Cử nhân

E-mail: tranhongxim@gmail.com

Số điện thoại: 08.37313631 (25)

19 Huỳnh Tấn Phát
Huỳnh Tấn Phát

Chức vụ: Giảng viên, Bí Thư Đoàn Khoa

Học vị: Thạc Sỹ

E-mail: phathuynh195@gmail.com

Điện Thoại: 0932.610.897

Những môn có thể giảng dạy: Tin học, Chuyên đề ASP.NET, Lập Thiết Bị Đi Động 1 2 ,Lập Trình Java, LT Windows,…

20 Trần Nhật Nam
Trần Nhật Nam

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Đang cập nhật

Điện Thoại: 0877.9900.99

Những môn có thể giảng dạy: Tin học, Lập trình thiết bị di động, Lập trình Python, Lập trình Java…

21 Hoàng Mạnh Hùng
Hoàng Mạnh Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc Sỹ

Email: manhhung@hitu.edu.vn

Những môn có thể giảng dạy: Tin học, Lập trình Python, Nhập Môn Lập Trình, Cấu Trúc DL&GT,…

22 Trần Thị Diễm
Trần Thị Diễm

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Đang cập nhật

E-mail: trandiem.it@gmail.com

Những môn có thể giảng dạy: Tin học, Thiết Kế Web, Lập Trình Web,…