LIÊN HỆ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mọi đóng góp hoặc thắc mắc xin liên hệ với Khoa Công Nghệ Thông Tin

- Văn phòng khoa: D101(Khu D)

- Địa chỉ: Số 20 - Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 08.37313631 (Nhánh 25)

Liên hệ

01-02-2022 Người Quản Lý