Cơ sở vật chất

06-07-2020 Người Quản Lý

Cơ sở vật chất khoa CNTT gồm 7 phòng máy tính với hơn 300 PC hiện đại, đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của sinh viên và học sinh, Các thiết bị mạng: server rack HP, router, switch, modem ADSL, wi-fi v.v…

Reklama: Anglų kalbos pamokos internetu