Chương trình đào tạo ngành Truyền Thông và Mạng Máy Tính

Ngày đăng: 05/08/2020 - Chủ đề: Chương trình đào tạo

I. Thông tin về ngành Mã ngành, nghề: 6480201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trình độ tương đương Thời gian đào tạo: 3 năm II. Mục tiêu đào tạo 1. Mục tiêu chung – Có kiến thức […]

Chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin

Ngày đăng: 05/08/2020 - Chủ đề: Chương trình đào tạo

I. Thông tin về ngành Tên ngành: Công Nghệ Thông Tin Mã ngành, nghề: 6480201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trình độ tương đương Thời gian đào tạo: 3 năm