TTTN-đồ án cô Mai, cô Quyên

Ngày đăng: 06/01/2021

SV làm TTTN, đồ án với cô Mai, cô Quyên sẽ báo cáo vào chiều T3, ngày 12/1/2021 lúc 16h30. SV không vắng mặt sẽ không giải quyết mọi thắc mắc.

Báo cáo Đồ án Thầy Khoa – Thầy Lợi

Ngày đăng: 05/01/2021

Sinh viên làm đồ án môn học thầy Khoa và thầy Lợi hướng dẫn, lịch báo cáo cụ thể như sau: Thời gian: Sáng thứ 4 (8h00-11h00) Ngày 13.01.2021 Phòng: D2… Sinh viên cần chuẩn bị trước khi báo cáo: Phiếu theo dõi đồ án: Ghi đầy đủ thông tin, thời gian, nội dung Chuẩn […]

Báo cáo TTTN- đồ án cô Mai

Ngày đăng: 03/01/2021

SV làm đồ án và TTTN cô Mai hướng dẫn gặp GVHD lần cuối sáng T2 4-1-2021 lúc 9h00 tại Phòng máy. Khi đi mang theo: File source đồ án+file word+ phiếu theo dõi. Không in báo cáo. Sv không đi  báo cáo  xem như bỏ đồ án    

Lịch bảo vệ đồ án do cô Cúc và cô Huyên hướng dẫn

Ngày đăng: 01/01/2021

Tất cả các sinh viên làm đồ án do cô Cúc và cô Huyên hướng dẫn bảo vệ vào lúc 8h00 ngày 07/01/2021 tại phòng máy. Khi đi các em nhớ mang theo Laptop hoặc USB chứa đồ án cần báo cáo. Vào ngày này các em không lên báo cáo thì tất cả mọi […]

Lịch bảo vệ đồ án và TTTN Thầy Đức và thầy Hiệp

Ngày đăng: 30/12/2020

Tất cả các bạn làm các đề tài của thầy Đức và thầy Hiệp bảo vệ vào lúc 8h00 ngày 06/01/2021 tại phòng D208. Khi đi các em nhớ mang các sản phẩm và bài báo cáo của mình. Đối với các bạn làm đồ án: Không cần in báo cáo Đối với các bạn […]

Lịch đồ án (đợt 2) – C.Quyên

Ngày đăng: 02/10/2020

Lịch gặp làm đồ án (gặp hàng tuần) Sáng thứ 2: D208 Sáng thứ 3: D213 Chiều thứ 4, 6: D211

Lịch gặp đồ án thầy Đức

Ngày đăng: 22/09/2020

Tất cả các bạn làm đồ án và TTTN thầy Đức gặp thầy các ngày như sau: Thứ 2 phòng D206 từ 13h-16h Thứ 3 phòng D212 từ 8h-11h hoặc13h-16h  

DAMH, TTTN thầy Đức

Ngày đăng: 22/09/2020

Sinh viên làm DAMH, TTTN gặp thầy hàng tuần vào chiều thứ hai phòng D206 hoặc ngày thứ ba phòng D212, tính từ 21/9/2020

Đồ án cô Huyên

Ngày đăng: 20/09/2020

Tất cả sinh viên làm đồ án với cô nhận đồ án ngày 21.09.2020 phòng D209 từ 8h-11h, ngày 22.09.2020 phòng D207, 17h30 – 19h, ngày 24.09.2020 phòng D209, 13h-16h. sv không đến nhận đồ án xem như tự bỏ đồ án.

Thông báo nhận Đồ án-TTTN- cô Mai

Ngày đăng: 20/09/2020

SV làm đồ án và TTTN với cô Mai nhận đề tài vào lúc 16h30-17h00 chiều T2 ngày 21/09 (P D2.12) hoặc 11h30-12h00 sáng T6 25/9 (P. D2 07) Sau thời gian này mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.  

Thông báo nhận đồ án chuyên ngành (cô Cúc)

Ngày đăng: 19/09/2020

Các bạn sinh viên làm Đồ án chuyên ngành do cô Cúc hướng dẫn gặp cô để nhận đề tài: Chiều thứ 2 (ngày 21/09/2020) tại phòng D207 (từ 16g30 đến 17g00). Chiều thứ 3 (ngày 22/09/2020) tại phòng D101 (từ 14g15 đến 15g15). Sau thời gian này mọi thắc mắc sẽ không được giải […]

Điểm học phần DACS, DNCN tin ,DACN mạng thầy Hiệp học kỳ 2 năm 2019-2020

Ngày đăng: 21/08/2020

Bổ sung: Nguyễn Minh Bình 5.5 Đoàn Văn Hiển 6.0

Điểm TTTN và ĐACN thầy Đức học kỳ 2 năm 2019-2020

Ngày đăng: 18/08/2020

Các bạn không có điểm là không nộp cuốn báo cáo, giấy theo dõi, không nộp lại báo cáo khi yêu cầu làm lại Bạn nào chưa ký tên thì nhanh chóng lên văn phòng khoa ký k là điểm này không công nhận

Nộp lại DAMH-TTTN của thầy Đức và thầy Trường

Ngày đăng: 15/08/2020

Những sinh viên được yêu cầu chỉnh sửa lại nội dung file báo cáo sẽ nộp lại tại phòng D2-10 thời gian từ 8:30 đến 11:30 ngày 17/8/2020

Điểm DACN (C.Quyên)

Ngày đăng: 11/08/2020

DACN – 2020

Quảng cáo

Video

Liên kết