Lịch bảo vệ đồ án và TTTN Thầy Đức và thầy Hiệp

30-12-2020 Người Quản Lý

Tất cả các bạn làm các đề tài của thầy Đức và thầy Hiệp bảo vệ vào lúc 8h00 ngày 06/01/2021 tại phòng D208. Khi đi các em nhớ mang các sản phẩm và bài báo cáo của mình.

Đối với các bạn làm đồ án: Không cần in báo cáo

Đối với các bạn làm TTTN: IN báo cáo (đối với doanh nghiệp thì phải có mộc đỏ)

 

Vào ngày này các bạn không lên báo cáo thì tất cả mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết

Thông báo đồ án khác

Quảng cáo

Video

Liên kết